Makine Mühendisliği

Program Amaçları

Programın Eğitsel Amaçları

Makine Mühendisliği Bölümü, misyonumuza uygun olarak, öğencilerimizin mezun olduktan beş yıl sonra kariyerlerinde başarılı olmaları için,  lisans programımızdaki aşağıdaki eğitsel amaçları belirlemiştir:
 
1 Mezunlarımız, makine mühendisliğinin bilgi ve kabliyetlerini, özel sektör veya devlet kuruluşlarında geleneksel ve gelişmekte olan mühendislik alanlarına uygulayacak ve mühendislik sistemlerinin tasarım, üretim, uygulama ve yönetimlerine katkı sağlayacaklar veya lisansüstü çalışmalar vasıtasıyla disiplinler arası araştırmalar gerçekleştirecekler.
2 Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyecek ve böylece disiplinlerindeki profesyonel gelişim fırsatlarından yararlanacaklar.
3 Mezunlarımız, iletişim ve organizasyonel yetkinlikleri ve profesyonel ve etik sorumluluklarıyla, liderlik yapacak düzeyde olacaklar.

Sosyal Medya