Makine Mühendisliği

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Alanları

Katı Cisimler Mekaniği
 • Yapısal Dayanım Analizleri
 • Kırılma Mekaniği
 • Yorulma
 • Elasto-plastisite
 • Termo-elastisite

Bilgisayar Destekli Tasarım
 • Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modelleme Teknikleri
 • Montaj Yükleri ve Gerilme  Analizleri
 • Çarpma ve Çarpışma Yüklerinden Oluşan Dinamik Gerilme Analizleri
 • Araç Dayanımı ve Test Methodları
 • Yol Datası Simülasyon Metodları

Akışkanlar Mekaniği
 • Kavitasyonlu Akışlar
 • Kabarcık Dinamiği
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Aerodinamik
 • Sınır Tabakalarda Doğrusal Kararlılık

Hassas Mühendislik ve Lazer Tahribatsız Muayene
 • Tahribatsız Test ve Karakterizasyon
 • Lazer Ultrason
 • Yüzey Akustik Dalgalarına Dayalı Lazer Teknolojisi
 • Interferometri Tasarımı
 •  Piozoelektrik Teknolojisi

Üretim Otomasyonu ve Mekatronik
 • Üretim Süreci Planlama
 • Otomasyon
 • Mekatronik Tasarımı

Akustik ve Titreşimler
 • Akustik/Titreşim Ölçümleri
 • Biyomedikal Ultrason
 • Yapısal Modelleme ve Tanımlama

Sosyal Medya